• Agresīva gaisa apstrāde -
                   - labvēlīgas vīdes radīšana

  • english latvian русский svenska

Pilienu atdalītāji

Pielietošana
Pilienu atdalītāji var būt pielietoti visur, kur piesārņojošo vielu pilieni vai tehnoloģiskā procesa daļiņas jābūt noņemtas no noslogota ar mitrumu atgaisa, jo īpaši virsmas apstrādes tehnoloģijās, ķīmijas un elektronikas nozarēs.Darbības princips
Atgaiss iet caur lameļu sadaļu vairākkārt mainot virzienu. Savas inerces dēļ, pilieni saduras ar sadaļas sienām, pēc tam atdalās un var būt noņemti no sistēmas.
Atdalīšanas pakāpe
Atdalīšanas pakāpe raksturojas ar mazāko atdalāmo pilieni (piliena robežvērtību). Sadaļas, kuras izmanto COLASIT, ir optimāli izstrādātas katrai atsevišķai prasībai. Atdalīšanas pakāpe tiks samazināta līdz 99,9% no visiem pilieniem, kuru diametrs ir lielāks nekā piliena robeždiametrs.
Ienākošās plūsmas ātrums
Ienākošas plūsmas optimālais ātrums
profilu paketei atrodas diapazonā 4-6 m/s.
Ienākošas plūsmas optimālais ātrums,
izmantojot Wire mesh (izgatavots no PP),
atrodas diapazonā 1-3 m/s.
Aerosolu atdalīšana
Ja atgaisam pastāv tendence aerosolu veidošanai, tad tie var būt efektīvi noņemti, izmantojot tīklu Wire mesh.


Konstrukcijas tips
Pilienu atdalītājs COLASIT sastāv no korpusa, kas iekļauj sevī standarta atdalīšanas paketi. Pakete var būt izvilkta tīrīšanai. Visi komponenti ir izgatavoti no termoplastiskiem sintētiskiem materiāliem.


Materiāli
Pilienu atdalītāji tiek izgatavoti no PP, PPs vai PVC ar profiliem no PPT
Maksimālā darba temperatūra +60 C pie maksimālā spiediena 1000 Pa.


Drenāža
Pilienu atdalītāja korpuss ir nodrošināts ar drenāžu, kas var būt pieslēgts pie drenāža sistēmas, kas paredzē skalošanas sistēmu.


Skalošana
Pilienu atdalītāji ir pieejami ar skalošanas aprīkojumu, kas ir novietots atdalītāja ieejas konfuzorā. Skalošanas aprīkojums ir paredzēts intermitējošai funkcionēšanai, piem. realizēt skalošanu katru stundu ar ilgumu 1-2 minūtes, atkarībā no daļiņu satura gaisā vai no atdalāmā šķidruma tendences palikt uz profiliem.
Jāpieslēdz skalošanas aprīkojumu pie ūdensvada ar spiedienu 2 bar ar pretvārstu, kā arī ar solenoīda vārstu, kas regulējas ar taimeri.

COLASIT SCANDINAVIA AB - Ventilācijas sistēmas no termoplastiem
Villabergsvägen 4, 535 92 Kvänum
Tālrunis: 0511-200 80 Fakss: 0511-142 95 E-pasts: info@colasit.se